نفس تازه

امروز بعد از مدتی روزمرگی، تصمیم به بازگشت به زندگی گرفته ام. غبار کتابهایم را گرفته ام و برنامه خواندن و نوشتن تعریف کرده ام. شاید یک تلنگرش به خاطر سفارش کاری بود که دیروز قبول کردم. کار کوچکی است برای یک مجله اما بعد از مدتها نه گفتن، باز شروع کرده ام.

مدتی به خاطر اتفاقات بیهوده ذهنم مشغول بود و از دیروز که سعی کردم با خودم جلسه مشاوره ای ترتیب بدهم و این زخمها را ندید بگیرم، باز بلند شده ام و نقاهت را پشت سر گذاشته ام. ساده نیست اما از اینکه شکل خیلیهای دیگر باشم، همیشه ناراحت می‌شوم (این همان جنبه خودخواهی علاج ناپذیر من است). امیدوارم پایم محکم تر بشود. البته هفته بعد چند تسویه حساب اساسی هم دارم که می تواند تعیین کننده باشد (در باب شغل و تحصیل!). اما همه اینها فقط بخشی از زندگی است که هر چند مهم اما همه زندگی نیست. باید زندگی کرد قبل از آنکه از کنارت رد شود.

 

«گریه نکن خواهرم

در خانه ات درختی خواهد رویید

و درختهایی در شهرت

و بسیار درخت در سرزمینت

و باد پیغام هر درختی را به زحمت

به دیگری خواهد رساند

و درختان از باد خواهند پرسید:

در راه که می آمدی، سحر را ندیدی؟»

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
نیازی

«باید برویی و برآیی مثل بذری نو در فرصتی کوتاه‌تر از خطبه تندر و سهم خود را از همه ذرات هستی ، شیره بربایی» «کشتی شکستگانیم ، ای باد شرطه برخیز شاید که باز بینیم دیدار آشنا را » واما.... «یا رب نظر تو برنگردد برگشتن روزگار، سهل است»