لباس که تنگ می‌شود، می‌دهيم بيرون يا به کسی که اندازه‌اش باشد. دل که تنگ می‌شود چه کارش کنيم؟
به قول فرشته، اين همه چيز توی دنيا اختراع شده اما اکسيری برای دلتنگی وجود ندارد.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید