مواظب خودت باش...

"هیچکس به اندازه خودت به تو آسیب نمیزند. بیشترین عامل بیماریها، سختیها، مشکلات و ناکامیهای انسان از خود اوست. سعی کنید تصمیم را با تحقیق، هوس را با عقل، عصبانیت را با صبر، انتقام را با فراموشی، عبادت را با بی توقعی، خدمت به خلق را با گمنامی و در نهایت قلب خود را با خدا پیوند بزنید. مواظب خودت باش؛ خیلی مواظب خودت باش."

/ 0 نظر / 44 بازدید