چهارشنبه خبر فوت برادر همکارم رسید. گفتند در خواب مرده. امروز رفتیم ختم. گفتند دو روز مرده بوده و کسی نمی دانسته! برگشتنی توی مترو دو نفر باهم درباره اتفاق آن روز در شرکت می گفتند. اینکه همکارشان جلوی چشمشان روی زمین افتاده و مرده بود.

نمی دانم چرا چیزی به این نزدیکی را فراموش می کنم! شاید هم از شدت نزدیکی است. خدا هم برایمان اینطوری است. از بس همه جا هست، بودنش برایمان عادت شده شاید.

 

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
قیس

از بین لاشه هواپیمای مسافربری یک یادگاری برداشتم، دکمه اتوپایلوت را. حس جالبی دارد. نشانه کمال فناوری و شاید آرامش بخش ترین دکمه که وقتی چراغش روشن است؛ یعنی همه چیز مرتب است و اوضاع تحت کنترل. چندباری نجاتم داده از فراموشی و سقوط، امیدوارم باز هم کار کند.