«وقتی اتفاقی برایتان می افتد، چه خوب و چه بد، به معنایش فکر کنید. در پشت اتفاقات زندگی منظوری نهفته است که به شما یاد می دهد چه طور بیشتر بخندید و سخت گریه نکنید.»

فکر کردم مدتهاست سخت نگریسته ام. شاید هم بیشتر نخندیده باشم البته. انگار زندگی آدم را به این نزدیک می‌کند که هر چه پیش می‌آید طبیعی است. همدلی با شرایط چیزی است که هم گذر روزگار را بهتر می کند و هم تو را پخته تر، مثل سیب زمینی کلوخک!

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
س.ح

زندگی خیلی عجیبه خیلی [گل]