دل تنگی

وقتی چیزی را با دست خودم می سازم بیشتر دل نگرانش هستم، مراقبش هستم که آسیبی نبیند، کسی نگاه چپش نکند. کسی که خانه ای یا کسی که سازمانی بنا می کند  سعی می کند پاره تنش را بیش از دیگران حفظ کند. 

عجیب نیست....

عجیب وقتی است که تو بخواهی نگاه مهرت را بخاطر نادانی من برگردانی، منی که ساخته دست توام و همه وجودم ملک تست.


/ 3 نظر / 51 بازدید