«... ولي مكالمه يك روز محو خواهد شد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

و شاهراه هوا را

شكوه  شاهپرك هاي انتشار حواس

سپيد خواهد كرد

براي اين غم موزون چه شعرها كه سرودند.»

سهراب سپهري

/ 0 نظر / 3 بازدید