وقتی دوره غم می‌گذرد، انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده باشد، تنها چیزی که از آن روزها می‌ماند، خاطره ای است که در بسیاری از موارد بدون آزار هستند و حتا گاهی شیرین؛ اما هستند.

اغلب زمان زیادی که از آن دوران می‌گذرد، وقتی به آن روزها فکر می‌کنیم، چقدر احساس می‌کنیم لازم بوده‌اند.

در روزهای سختی، فکر می‌کنیم هیچ وقت خلاص نخواهیم شد. همه روزهای خوشی را فراموش می‌کنیم و انگار همیشه همین بوده که هست. یادآوری و نصیحت دیگران فایده ندارد. چون فکر می‌کنیم هیچ بنی‌بشری ما را درک نمی‌کند.... 

نمی دانم خدا جوهره آدم را از چه ریخته اما عجیب است که وقت غم خوشی‌ها را به یاد نمی‌آوریم و اگر یادآوری شوند، احساس خوش خیالی می‌کنیم و موقع شادی خاطره غم همراهمان می‌ماند. نکند ناشکری یعنی همین؟!

/ 2 نظر / 5 بازدید
مقداد

خدایا کفر نمی گویم پریشانم چه می خواهی تو ازجانم؟

Baran

شاید همین باشه....ن ا ش ک ر ی....