تا جایی که می دانستم، انقلاب زیر بنایش اسلام بود. حالا چرا انقلاب روز به روز اصالتی بیش از اسلام می‌یابد؟

 

/ 3 نظر / 4 بازدید
قیس

شاید از اول اینطور نبود یا قرار به این اتفاق نبود. اما کم کم دوستان اهم و مهم کردن را یاد گرفتند و خیلی اصول عقلی و کلامی و حتی فقهی را.که می شد با آنها پایه ها را تکان داد و مرزها را جابجا کرد . برای تغییرات هم می شد وجوب و استحباب فقهی و عقلی تراشید. انسان ترسناکترین آفریده خداست.

مهری

اسلام! اسلام! اسلام! مسلمانی! مسلمانمی! مسلمانی! چه معنا و مفهومی داشت دیروز و چه معنایی یافت امروز!

مهدیه خردمند

یک جمله بگم" دینتونو وصل قبا و عبا ی اینو اون نکنید. حق مطلق خداست بدی و خوبی در همه هست یکی کم یکی بیشتر.