چشم گشا كه مرتضي خوش بدمد به نفخ صور<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

سنـــبل و يـــــاس را بگو سر به در آ ز خاك گور

سوسن پر ز غمزه را گو كه به صد زبان خود

خوش بسرا به يك نفس راز جهان به چشم كور

زهره به نغمه آمده، مريم شوخ را بگوي

يك سحري به پاي دل گام بنه به كوه طور

بين كه به دامن چمن خيل سپاه اطلسي

بهر نوازش شعور تاخت به صحنه حضور

نرگس خوش خرام گو عيش تو پر دوام باد

شمس ولي دميد و جان كرد ز هر كران ظهور

لشگر ابر ژاله‌ها ريخت به دامن چمن

چون بدميد ماه نو گو كه به پا هزار شور

سفره سمن بگسترد، طعمه‌ي عقل بر درش

بانك ملك ز هر طرف: چشم بد از بهار دور

اي دل چون بهار ما، حلقه به گوش مرتضي

زنده بمان تا كه ملك خوش بدمد به نفخ صور

 

 

/ 1 نظر / 4 بازدید