صدای سياه

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

ترافیک امروز عجیب وحشتناک بود. انگار فلسفه نو شدن در شروع سال جدید، مثل همه چیز دیگر، فقط پوسته خودش را در ذهن ها تداعی می کند و بس. هرچه پول دست مردم است باید صرف خرید چیزهایی شود که گاهی اصلا لازم هم نیستند. این یعنی مصرف گرایی صرف. انگار باید و ضرورتا با آمدن عید همه چیز نو شود، حتا دمکنی آشپزخانه! چرا؟ فروشندگان عاقل هم که جای خود دارند. هرچه جنس بنجل دارند به اسم حراج آب می کنند. سناریوی غریبی است. حتا غریب تر از فیلم صدای سفید! من نیمی تا قسمتی عصبانیم! پس این عید کی می رسد که این هجوم سرسام آور تمام شود؟

 

/ 0 نظر / 2 بازدید