خبر چينی

اخیرا در چین شهر کاشان احداث شده است. در این شهر صنعتی شهروندان فرش کاشان می بافند. احداث شهر اصفهان و شیراز در دست اقدام است.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید