مرحوم رودابه<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

کتابفروشی رودابه، در میدان طالقانی بود. یک جای دنج و کوچک و قدیمی. دوتا پله می خورد، می رفتی پایین. دو طرف را قفسه های فلزی زده بودند، پر از کتاب. کتابهای قدیمی خوبی داشت. یکیش را برداشتم و قیمتش را پرسیدم. گفت «فروشی نیست.» تعجب کردم. خانم فروشنده که جوان بود و خیلی آرام به نظر می رسید گفت «این قفسه کتابهای قدیمی برای مطالعه است. شما می توانید همینجا هر کدامشان را که می خواهید بگیرید و بخوانید؛ مثل کتابخانه. البته کتابها را بیرون نمی دهیم.» قیمت ناچیزی هم می گرفتند. جالب بود. گاهگداری که مسیرم می افتاد، می رفتم و سری می زدم. اما دیر پیدایش کرده بودم. چون مدتی است که آنرا بسته اند! انگار نه انگار روزی موجودی در آنجا بوده. فکر می کردم حافظه ام دچار اختلال شده که پیداش نمی کنم. اما نه. درش را گل گرفته اند، دقیقا به رنگ دیوارهای اطرافش. کنارش یک کبابی است که حالا دود و دمش بیشتر به چشم می آید.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید