جا پای گراز بود. شک نداشتيم. چه با شکوه. اگه يکيشون رو ميديديم جون می‌داد برای عکاسی و ماجرا جويی.

رد پاها يه جايی عميق تر شده بود. يعنی نو بودند و يعنی ما نزديک بوديم. صدای جنب و جوشی آمد. وای خدای من چه هيجانی!

بالای تپه چشمهای معصوم يک گاو که داشت نشخوار می‌کرد و با آرامش روی علفها ولو شده بود محکم خورد توی چشمهامان. چه حالی‌کرد وقتی ديد با اين همه اشتياق پريديم جلوش. توی دلش می‌گفت: چيه تا حالا گاو نديده‌ايد؟

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
rezvan

سلام کار خوبی بود دستت درد نکنه به من هم سر بزن