برايش حنا آورده بود . با دست خودش حنا را گذاشت به کف دستهای او و روی سرش را مسح کشيد . می خواست او را برای خودش عقد کند . می خنديد و می گفت : «منوچهر ما که با هم زن و شوهريم .» اما او اصرار داشت همه چيز را از اول شروع کنند . با خودش فکر کرد این چند وقت که منوچهر شهید شده ، هر وقت به دیدنش می آید چه قدر جدی است . شاید چون ... . خنده اش گرفت . انگار حسادتش بیشتر هم شده است !

خودش را توی آینه نگاه کرد. خواب خوشی دیده بود . نشانه اش هم مانده بود . حای مسح روی سرش قرمز شده بود . پسرش علی خندید و گفت : «حنای بابا عجب رنگی داده .»

/ 1 نظر / 3 بازدید
رها

مریم جونم دیروز کتاب مدق رو از نمایشگاه خریدم و بلافاصله خوندمش... بقیه اش رو هم که خودت میدونی... خیلی وقت بود که چیزی این طوری دگرگونم نکرده بود. هم به خاطر خودم که از خیلی احساس ها و عقیده ها بریده ام هم به خاطر این که این <حناها خیلی وقته دیگه رنگی ندارن> ... کتابهای روایت هم که دیگه فقط تکرار و تکرار و تکرار و هر بار به زبان ناشیانه تر و نچسب تری... اما مدق چیز دیگه ای بود ... صد بار به خاطر خودش و صدبار به خاطر نویسنده کتاب که معلوم بود با گوشت و خونش حسش کرده ... ممنونم که مدق رو موندنی کردی.