می بافم پس هستم...

اینکه می گویند مواظب باش چه آرزویی داری، چون شاید روزی برآورده شود، به نظر مهم است. گویا تکوین جوری طراحی شده که همه چیزش به هم راه و ربطی دارد مرموز.

خیلی وقت‌ها روزگاری چیزی را در دل خواسته‌ای که چند سال بعد در کمال ناباوری شرایطش فراهم می‌شود یا می‌گذارند توی کاسه‌ات بدون اینکه بدانی چطور. یا به چیزی می اندیشی و درهایی گشاده می‌شوند.

نمی‌دانم احتمالا چون نیاز است، به آن گرایش پیدا می کنیم یا چون می‌تواند باشد، احساس نیاز می‌کنیم؟ به هرحال هرچه هست، قصه زندگی کلافی است منظم پیچیده که با طرح تو شکل می گیرد. امیدوارم بافته هامان حداقل به سایز خودمان باشد.

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
آفتابـــــ گردان

بسم الله الرّحمن الرّحیم سلام[لبخند] راست گفته اید عجیب اصلا بعضی وقت ها بعد مدت ها یادت می آید که آرزویت را خدا داده به دستت... باورت نمی شود شرم می کنی ...