خرما بر نخیل

آفتاب زمستانه حال خوبی دارد. هرچند کم زور است اما رخوت خوشایندی با خود دارد. گرمایش از پشت شیشه ها گاه رسوخ می کند در تنت و انرژی می دهدگویا وقتی انتظار چیزی در ذهنت به خاطر آرمانی بودن یا دور بودنش کمرنگ می شود، حداقل بودنش، بیش از اندازه جلوه می کند

و من می دانم که چقدر دورم از تو و چقدر نامتجانس... گذرت بر این جسم بیقرار، مرا زندگی بخش است... به این تن وامانده از زندگی سری بزن، چشمکی بزن گاهی.


/ 1 نظر / 47 بازدید
llll افکت llll

دستهايت که مال من باشد هيچکس مرا ....دستِ کم نخواهد گرفت به گالري عکس ما هم سر بزنيد منتظرتم http://efect.ir