یک کلاس درس بود و یک استاد و هزارها شاگرد.
از بین آنها حنفی درآمد و مالکی و شافعی و حنبلی.
هیچوقت استاد جلوی آنها نایستاد و نگفت : های گمراهان....
احتمالا بعضی جاها داریم بدجوری اشتباه می کنیم. شاید به جای بندگی اگر فکر نقاد و روحیه آزادی را بگذاریم بیشتر به اسلامی و شیعه جعفری بودن نزدیک شویم.

/ 1 نظر / 3 بازدید
محمد

سلام عليکم ... کاش از شاگردی مکتب آن استاد بزرگ فقط نامش را بر دوش نمی کشيديم ... و کاش همان بندگی را هم بنده بوديم ... بندگی ما هم بوی نفاق و ريا می دهد ... بوی سستی و جهل ... بوی غفلت و کوری مدام ... حال چنين بنده ای که به جای ارادت با شناخت و عاملانه تنها محبت کورکورانه به استادش دارد چگونه می تواند با توجه به تعصب و غرورش فکر نقاد هم داشته باشد... نقدهايش هم بوی دشمنی می دهد ... تفکر نقاد و روحيه ی آزادی جویی نياز به بينش حقيقت طلب دارد نه تعصب کور ... دعايمان کنيد که به آيين خويش بيشتر بصيرت داشته باشيم ... ياحق!