آخر خوبی‌ها

 

اینکه کاری را از روی میل انجام ندهیم چندتا ضرر دارد. یکی اینکه عمر تلف کردن است. چیزی از نوع لذت گیرمان نمی آید. یکی اینکه احتمالا دچار خودخوری می شویم و کلنجار و فرسایش روح و جسم و جان می آورد. یکی هم اینکه حتما آن کار آنطور که باید، به سرانجام نمی رسد. شاید اینکه می گویند کار را برای رضای خدا انجام دهید، منظور این است که با رضایت از ته دل و با طیب خاطر و لذت باشد.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید