هنوز نمي فهمم خواب بودم يا بيدار. صداي همهمه مردم را مي‌شنيدم. اما چشمهايم سنگين بودند. يك لحظه  طول كشيد: خدا به هركاري قادر است.

امروز چقدر نااميد و خسته بودم. از صبح كلافه بودم. اما حالا.... غفلت بد دردي است.

/ 0 نظر / 4 بازدید