هرگز خودخواه نباش. اما نگذار مثل يک کرگدن ارزون باهات رفتار کنن.

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
hate or love

در غوغای طوفان ها در اوج آسمان ها پر کشد آسان مرغک طوفان می تازد بر زمانه خندد بر این افسانه در دل طوفان شاد و نواخوان کی ترسد از جان کی گردد نالان در قلب آسمان نه بیم از طوفان نه خوف از باران مغرور وشادان آه بر دریاشه پرها بشکسته در موج آب آه بس مرغان هراسان بنشسته روی گرداب چون مرغ طوفان کی ترسم از جان در اوج محنت باشم من خندان مانم شاد و بی پروا در دست غم ها چون سنگ خارا در زندگانی هر دم با ناامیدی در نوردم من عمری سر آرم با شادمانی