از هندوانه دربسته چيزی نمی دانی . بعضی ها البته با چند ضربه ادعا می کنند از صدايی که از آن می شنوند می فهمند درونش چگونه است ! يا درست حدس زده اند يا نه. درونش يا سرخ و هوس انگيز است يا صورتی و بيرنگ و رو . باز هم معلوم نيست که کدام خوشمزه تر است . یا درست انتخاب می کنی یا گول ظاهر را می خوری . می چشی . يا آنقدر شيرين است که ترا به خوردن با ولع تشويق می کند يا نه . می خوری تا سیر شوی . تازه حالا که سير شده ای ممکن است مزاجش آنقدر سرد باشد که به تو نسازد . گول خورده ای ! لذتش به درد بعدش می ارزد ؟ نمی دانم . فقط می دانم يا بايد چيزی خورد که با مزاج سازگار باشد يا مزاج را با چيزی که مشتاق است بخورد سازگار کرد .

/ 0 نظر / 4 بازدید