ليلي ادعا كرده بود، يك ادعاي بزرگ. حالا داشت تاوانش را پس مي‌داد. مي‌دانست هر چيز تاواني دارد و تاوان چيزهاي بزرگ، بزرگتر است.

چقدر بزرگ؟ قد دنيا؟ ليلي چيزهاي بزرگش را با دنيا مقايسه نمي‌كرد. از كي؟ از آنروز كه از آن دخترك ياد گرفت دنيا چقدر كوچك است. مادر از دخترك پرسيد «مرا چقدر دوست داري؟» و او دوتا دستش را كمي بيشتر از فاصله دو چشمش باز كرد و گفت «اين قد، قد دنيا!» <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

يعني دنيا اينقدر كوچك بود؟ ليلي از آن روز هرگز چيزهاي بزرگش را، دوست‌ داشته‌هايش را، با دنيا مقايسه نمي‌كرد. اين چيزها را با زندگي قياس مي‌كرد. و می‌دانست تاوان زندگی کردن از همه چيز بزرگتر است. ليلی اين تاوان را با جسارت پذيرفته بود.

 

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
همسفر گرگان

سلام! خانم صبوري اينجا را معرفي كرد به من. بايد چه گفت به اينهمه... عزتتان مستدام!

خودش

اون پايينيه دائيمه ...حالا اگه گفتين کيه...؟