مثالی از تاثیر فناوری بر ظرفیتهای ادراک آدمی

نیچه در اوایل هه 1880 دریافت که بیناییش رو به زوال است. در 1882 ماشین تحریری خرید و پیش از آنکه به کلی بیناییش را از دست بدهد کار کردن با آن را با چشمهای بسته فرا گرفت. مدتی بعد یکی از دوستان نیچه که موسیقی دان بود و آثار او را با علاقه می‌خواند، به او یادآور شد که نثرش تغییرات محسوسی کرده است. یک متخصص رسانه به نام فردریش کیتلر در بررسی روی آثار نیچه نتیجه گرفت "از وقتی او از ماشین تحریر استفاده کرده است نثرش از صورت استدلالی به کلمات قصار، از شکل اندیشه های مشخص به جناس و ایهام و از قالب بدیع به شیوه بریده و تلگرافی تغییر پیدا کرده است."

منبع: ارزیابی فلسفی و دلالتهای سیاستگذارانه تاثیرات چهارمین موج توسعه علمی و فناورانه بر فرهنگ و جامعه، علی پایا و رضا کلانتری نژاد، 1389

 

/ 3 نظر / 84 بازدید
خريد عينک سه بعدي

هيجان تکرار نشدني با عينک سه بعدي اصلي تجربه کنيد... خريد اينترنتي عينک سه بعدي اصل... لطفا سايت راببينيد. http://markbaz.com/?p=219[گل]

حسین

پیچیده کردیدش که!