نمایش سلام آقای قاضی

خانه نمایش

ساعت 7 تا 7:50

تا 16 اسفند

به نظرم دیدنش خالی از لطف نیست. شاید خیلی قوی نباشد اما روند جالبی دارد. اولش با آخرش خیلی فرق می‌کند. یک بازیگر و سه پرده کوتاه درباره قصه ... نمی‌دانم اسمش را چه می‌شود گذاشت، عشق؟ جنگ؟ شکایت؟ ... جالب است.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید