فاصله مجاز بین پیشانی تا زمین

 

سر بحث عقل، از استاد پرسیدم: چرا همیشه این عقل که در نظر چیز خوبی است، این همه مورد هجمه بوده است؟ خندید و گفت: چون خطرناک است.

این روزها خوب می فهمم که نوحه خوانی و مولودی خوانی خیلی بهتر از فلسفیدن و دانستن تاریخ، سرباز تربیت می‌کند. فاصله بین شعار و شعور در ظاهر زیاد نیست اما در باطن به اندازه چهار انگشت است.

 

/ 7 نظر / 3 بازدید
سمیه

عالی بود... حقیقت تلخی است که هم اکنون نیز به وضوح شاهدش هستیم. پاینده باشید

نیازی

سلام این روز ها خیلی یاد آن پیر سفر کرده می افتم . در یکی از پیام های مهمش نهیب زد (( این تذهبون))؟ و خیلی ها فهمیدن به بی راه رفته اند.

محمد رضا

سلام جاذبه خاک به ماندن می خواند و آن عهد باطنی، به رفتن.. عقل، به ماندن می خواند و عشق، به رفتن.. و این هر دو را خداوند آفریده است تا وجود انسان، در آوارگی و حیرت میان عقل و عشق معنا شود.

محمد

خط آخر را نفهمیدم ... فاصله شعار تا شعور در ظاهر باید زیاد باشد، اینطور نیست؟

سعی

فاصله شعار و شعور در ظاهر زیاد نیست؟ یا هست؟ نمی دانم درست فهمیدم یا نه. به هر حال با این خط حرف تان موافقم و به نظرم موضوع خیلی مهمی است که مدتی است گوشه ذهنم دارم "نوحه خوانی و مولودی خوانی خیلی بهتر از فلسفیدن و دانستن تاریخ، سرباز تربیت می‌کند" و حتی سرباز با کیفیت هم. البته اگر این سرباز با کیفیت فلسفیدن و تاریخ هم می دانست نور علی نور می شد.

من و دخترم ری را

سلام خانم. این روزها خیلی دلگیری. منم در این مورد واقعا باهات موافقم.