« در آن روز به هیچ کس ظلم نمی‌شود.»‌

این مژده دل را آرام می‌کند و هم نگران. آرامشش گاهی خودخواهانه است. اما اگر به رحمتش امید ببندیم، شاید بشود راحت‌تر دل خوش کرد به این مژده روشن که زیاد هم تکرار شده است.  

 

/ 0 نظر / 3 بازدید