چرا کار خوب نمی کنیم که بمانیم؟

پدر کانالها را عوض می کند و با دلخوری می گوید «از این فیلمهای ایرانی دیگه حالم به هم میخوره. نمی دونم چرا به هیچ دردی نمی خورن.»

یکباره روی یک کانال مکث می کند و من هم که مشغول خواندن رمان جذاب «در غرب خبری نیست» هستم، با دیدن صحنه ای جذاب میخکوب می شوم: اکبر عبدی دراز کشیده روی تخت و تکه یخ را به دهان می برد ....

با آهنگ مزخرف تبلیغات بین فیلم، نفسی می کشم. به پدر نگاه می کنم و می گویم «دیدی فیلم ایرانی خوب هم داریم. ده بار هم که ببینیم باز حاضریم تکرارش را هم ببینیم.»

پدر می خندد به رضایت و می گوید «شاهکار است این فیلم. خدا حاتمی را بیامرزد.»

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
احسان

به اینترنتِ ملّی خوش آمدید برای ثبتِ نام در حوزۀ علمیّه ، عددِ (1) - برای رفتن به عَصرِِ حَجَر و مشاهدۀ کودکیِ آیت اله جنّتی ، عددِ (2) -برای ثبتِ نام در بسیجِ ، عددِ (3) - برای یادگیریِ دوره های کوتاه مُدَّت و فشردۀ ساندیس خوری ، عددِ (4) ... -و برای مشاهدۀ مناظرِ زیبایی از ساندیس و کیک ، عددِ (5) را کلیک نمایید. از انتخابِ شما متشکریم