قند پهلو

چای این ماه هم مزه دیگری داشت چه رسد به قندی که از دستانت گرفتیم. چند حبه اش را پنهان کرده ام گوشه چارقدم تا سال بعد، برای روزهایی که دهانم تلخ شد، از چای یا از صفرای وجودم.

/ 2 نظر / 4 بازدید
تسلی

خوش به حال شما چند قند اضافی دارید برای روزهای تلخی چای و صفرا