چون پرده بر افتد نه تو مانی و نه من!

 

سریال بانو را می‌بینید؟

چقدر حال و هوایش مثل امروز ماست. وقتی حریم شکست، دیگر باید منتظر چیزهایی بود که هیچ خوشایند نیستند.

/ 2 نظر / 2 بازدید
احمد

یکی از مشکلاتی که نظریه فداء با آن مواجه است این است که اگر انسان با گناه اولیه دچار آلودگی و غضب خداوند شده است حال باید بشر قربانی بدهد تا پاک شود و طبیعتا باید این قربانی در حدی باشد که شایستگی قربانی شدن در محضر الهی را داشته باشد اما چون هیچ کدام از افراد بشر این شایستگی را ندارند خدا تصمیم گرفت تا خودش قربانی شود تا دین انسان را به خودش تصفیه کند خوب باید گفت خدا که اینقدر مهربان است خوب گناه بشر را ببخشد چه لزومی دارد تا خودشاین همه زحمت انسان شدن و مورد شکنجه قرار گرفتن و در آخر مصلوب شدن را تحمل کند به قول معروف این چه کاریست مگر خدا خودش صاحب اختیار عالم نیست خوب او می تواند بدون زحمت و دردسر از گناه آدم چشم پوشی کند

عمار

سلام با مطلب"جزئیات جلسه ی محرمانه ی سران فتنه" در خدمتم یا علی