پرده پوشیت بازم این مریمُ عاصی می‌کنه<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

گاهی وقتا دلمُ

سفره چشمت می‌کنم

می ذارم خوب ببینی چقد بدم

خیلی سخته، مگه نه؟

اما تو

سفره مُ برمی‌چینی

میای می‌شینی برٍ من

انگار نه انگار که منم!

نگاهت

همه ی وجودمُ خيس می‌کنه 

دست پر مهر تو بازم

دلمُ می‌لرزونه

گردنم می‌شکنه

گونه هام گلی می‌شه

خنده مهربونت

همه دردامُ باز

شفا ميده.                              

                                            

/ 1 نظر / 3 بازدید
راحله

و چه احساس عجيبی و ناگفتنی داره اين موجود بی چیز که ظاهر گول زنی دارد