كالبد شكافي

چهارشنبه بعدازظهر، سراي اهل قلم نمايش فيلم مستند-داستاني  گفتگو با سايه بود؛ فيلمي از خسرو سينايي با تحقيق حبيب احمدزاده درباره زندگي صادق هدايت (البته برش‌هايي از زندگي صادق هدايت).

اگر فيلم را به ديد فيلم عام نگاه مي‌كردي- كاري كه من كردم- كسل كننده بود. بعد از فيلم سينايي گفت كه اين فيلم براي چنين محافلي ساخته شده. آنوقت كمي فرق كرد!

جداي از ساختار فيلم كه عيوبش كم نبود، اطلاعاتي كه مي‌داد خوب بود، تحقيقي بي‌طرف و كاملا روايتي، با برش‌هايي حول محور بوف كور. به نظرم اين كار يك جور كالبد شكافي بوف كور بود. اينطور بگوييم فيلم خيلي خوبي از آب درآمده بود. فقط دليل وجود سايه صادق هدايت با آن حركات تصنعي را نفهميدم اما اگر با انصاف باشم بايد بگويم ردپاي آنچه بر صادق هدايت اثر داشته را خوب مي‌شد لمس كرد. از نظر روان‌شناسي يك اثر مطرح، كار بزرگي بود.

/ 0 نظر / 3 بازدید