ماجرای من و دلدار مرا پايان نيست

منوچهر وقتی آب می خورد، همیشه می پرید توی گلوش! بعد یاحسین خوشگلی می گفت و چشماش نمناک می شد. چرا؟ فرشته روز شهادتش ازش پرسید. گفت: از خدا خواستم آب خوش از گلوم پایین نره.

/ 5 نظر / 3 بازدید
نيازی

اول به وفا می وصالم در داد چون مست شدم جام جفا را سر داد پر آب دو دیده و پر از آتش دل خاک ره او شدم به بادم برداد

الهام

سلام توی اين جنگل الکترونيکی ميگشتم از دوستان قديم و جديد خيليها به قبای روشنفکريشان برخورده بود يادی از عاشورا کنند حالم خیلی بد بود خدا آرامت کند مثل زینب که این روزها خیلی آرام است....

نيازی

من من رازي را پنهان نكرده ام قلبم كتابي است كه خواندنش براي تو آسان است من همواره تاريخ عمرم را مي نگارم از آن روزي كه در آن به تو عاشق شدم.

نيازی

برايش حنا آورده بود . با دست خودش حنا را گذاشت به کف دستهای او و روی سرش را مسح کشيد . می خواست او را برای خودش عقد کند . می خنديد و می گفت : «منوچهر ما که با هم زن و شوهريم .» اما او اصرار داشت همه چيز را از اول شروع کنند . با خودش فکر کرد این چند وقت که منوچهر شهید شده ، هر وقت به دیدنش می آید چه قدر جدی است . شاید چون ... . خنده اش گرفت . انگار حسادتش بیشتر هم شده است ! خودش را توی آینه نگاه کرد. خواب خوشی دیده بود . نشانه اش هم مانده بود . حای مسح روی سرش قرمز شده بود . پسرش علی خندید و گفت : «حنای بابا عجب رنگی داده .»

دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب دانشگاههای سراسر

از امروز گروه هايي با نام "ناصحان" با انجام مانور "تذکر لساني" موجوديت خود را اعلام مي کنند.گروه ‏ناصحان متشکل از بسيجياني است که "آموزش هاي ويژه مربيان عفاف و حجاب" را گذرانده اند.‏ گروه هاي "ناصحان" به دنبال آماده شدن لايحه تشکيل "وزارت امر به معروف و نهي از منکر" توسط دولت، ‏تشکيل شده و به نظر مي رسد که آنها قرار است نيروي لازم براي تشکيل اين وزارتخانه را آماده کنند. مانور تذکر لساني امروز و در اولين روز از هفته "امر به معروف و نهي از منکر" در سراسر کشور به اجرا در ‏مي آيد. مجريان اين مانور گروه هايي هستند که فرماندهان بسيج آن را "گروه ناصحان" نام داده اند.‏