پای استدلالیان چوبین بود

امروز در کلاس منطق چیزهای خوبی یاد گرفتیم و کلی به وجد آمدیم. از آن روزها بود که باز فهمیدیم هنوز میشود دچار شادی شد!

مخلص کلام اینکه برای آنکه بشود فاصله شهود و توهم را دانست، محک عقل لازم است و اگر همین یک مفهوم در جامعه ما جا بیفتد چقدر می شود دکان فرقه های رایج من درآوردی تخته شود.

امام علی علیه السلام فرمود: مردم دشمن چیزی هستند که نمی دانند. و نادانی همان کلید بزرگی است که در دست سودجویان به شاه کلید تبدیل می شود.

/ 0 نظر / 3 بازدید