آخرالزمان است؛<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

آخر راست قامتی، وفا و حیا

 

دنیای دوبینی

چشمهای بی انصاف، لوچ

 

دستهایی که کاشته نشده

خر زهره می دهند

 

و سروهایی که آبستن میوه های آبدارند!

 

دلهایی که بسته نیست

و زلفی کم دارد.

 

و خانه هایی که بلندند

بلندتر از مناره های مساجد

 

آخرالزمان است؛

آخر نانهای به نرخ روز

و روزها بی نرخ

 

بیا که دنیای آفریده خدایت

مردی کم دارد.

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید