سفر خدا به زمین

 

«روزی خداوند تصمیم می گیرد کهبیاید به زمین تا ببیند بندگانش چه می‌گویند و چه می‌کنند. سوار برسفینه خود شد و آمد بر زمین تا رسید به بیابانی که اسب سواری گله گاو بزرگی را به چرا برده بود و سخت درتلاش بود که مواظب تمام گاوهایش باشد. خداوند از آن سوار پرسید بنده من تو کیستی؟ سوار گفت من یک گله دار هستم که برای تامین زندگی ام این همه گاو را به تنهائی به چراآورده‌ام. خداوند گفت بنده من؛ من خدای توام اگر آرزویی داری بگو تا برایت برآورده کنم. تنها همین یکبار است که چنین فرصتی را به تو می‌دهم. گله دار گفت ای خدای من آرزو دارم که پول دار شوم، یک رنچو مزرعه بزرگ داشته باشم با ده هزار راس گاو و گوسفند وهزاران اسب؛ دلم می‌خواهد چند اتوموبیللیموزین بزرگ داشته باشم، بتوانم کار کنم و هر روز زندگی‌ام را بزرگتر کنم و با خانواده‌ام خوشبخت زندگی کنم. خداوند گفت می‌بینم که مرد زحمت کش و با انگیزه‌ای هستی.بنابراین آرزویت را بر آورده می کنم. خدواند آنچه را که گله دار در آرزویش بود به او داد و سوار بر سفینه اش شد و به سفر خود ادامه داد.

 

رفت و رفت تا رسید به شهری بزرگ. در میخانه ای مردی مست با جامی شراب و غرق در خیال خود نشسته بود. خداوند به او گفت بنده تو چرا انقدر مغموم نشسته ای، تو را چه می‌شود؟ او لبخندی زد و گفت خدای من، من عاشقی هستم که مست وخراب عشق و شرابم و به تنهائی خودمی‌گریم. خداوند گفت ای عاشق دلخسته بگو چه آرزویی داری بلکه برآورده اش کنم؟عاشق پاریسی گفتای خداواندا مرا به وصال عشقم برسان اما در عین حال به من لذت زندگی اعطا کن. دلم می خواهد زندگی خوبی داشته باشم، خوش باشم و بهترین شراب را بنوشم و موسیقی را گوش دهم و بهترین غذاها را بخورم و خلاصه در کنار معشوقم از زندگی‌ام نهایت لذت را ببرم. خداوند به بنده عاشق پیشه اش وصال عشق و زندگی خوشی را عطا کرد و رفت.


مدتها رفت و رفت. تا رسید به بیابان برهوتی که تنها گاه به گاه کپری در آن به چشم می خورد که در آن ژنده پوشی نشسته یا خوابیده بود. خداوند فرود آمد و از یکی از کپرنشینان پرسید بنده تو چرا انقدر بدبختی؟ کپرنشین نگاهی کرد و گفت من اصلا هم بدبخت نیستم خیلی هم خوبم و هیچ ناراحتی هم ندارم.

خداوند گفت بنده من چه نشسته ای کهنمی‌دانی که چقدر وضعت خراب است! دلم برایت سوخت بگو چه آرزویی داری تا آنرا برآورده کنم. کپر نشین فکری کرد و با غرور گفت نه! من هیچ آرزویی ندارم. همین که هستم خوبم.

خداوند دوباره گفت این آخرین فرصت توست اگر خواسته‌ای داری بگو شاید کمکت کنم. کپرنشین دوباره فکری کرد و ناگهان برقی در چشمانش درخشید و گفت می‌دانی در واقع برای خودم هیچ آرزویی ندارم. اما یک خواسته دارم که اگر آنرا برآورده کنی خیلی خوشحال می‌شوم. ببین آن طرف؛ چند فرسخیاینجایک کپرنشین دیگری هست که در چادرشیک بز نگاه می دارد و با آن بزشخیلی خوش است. اگر می‌خواهی برای منکاری کنی لطفا بز او را بکش

پ.ن: نویسنده را نمی‌شناسم

/ 5 نظر / 3 بازدید
فرزاد

دوست عزیز مطالب زیبائی به نمایش گذاشتی دستت درد نکنه و موفق باشی [تایید]

فرزاد

مایل بودی به وبلاگ من نیز سر بزن [گل]

کاظمی

سلام بسیار متن آموزنده ای است. تنها ای کاش تجسم خداوند که در فرهنگ مسیحیت مطلبی عادی است به ادبیات ما وارد نشود. حتی در قالب ترجمه. در گذشته برای چنین تمثیلاتی در ادبیات ما، از فرشتگان استفاده شده است.

ز.ع

من این داستانو توی یک ورژن دیگه شنیده بودم .تا جاییکه یادمه داستانی بود در مورد عدم استجابت دعای یک پیرزن که با وجود دعای زیاد دعاش مستجاب نمیشه و این برای حضرت موسی سوال میشه و...بعد خدا به حضرت موسی این بد دلی پیرزن را نشان میده که پیرزن میگه اگر خدا دعاهای من رو مستجاب نمی کنه و چیزهایی را که میخام نمیده این دعا رو مستجاب کنه که گوساله زن همسایه بمیره...