از بانکرهانت، یک ميلياردر صاحب نفت تکزاس، خواستند رمز موفقيتش را برای مردم بگوید. گفت «موفقيت امر ساده ای است. اول تصميم بگيريد که دقیقا چه می خواهيد. آنگاه تصميم بگيريد که در صورت رسيدن به آرزوها بهای آن را بپردازيد. و بعد هم بها را پرداخت کنيد.»

 

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
زهرا شعبانی

هم تصميم گيريش سخت و کلی کار می بره هم دادن بهاش

yegane

موفقيت امر ساده ای است. اول تصميم می گیریم که دقیقا چه می خواهيم بعد تصميم می گیریم که در صورت رسيدن به آرزوها بهای آن را بپردازيم. و بعد هم می بينيم خيلی گرونه بيخيالش ميشيم!