گفتا تو بندگی کن...

 

- همه مردم هلاک می‌شوند مگر عالمان
همه عالمان هلاک می‌شوند مگر عاملان
همه عاملان هلاک می‌شوند مگر مخلصان
مخلصان همگی در خطر عظيم‌اند.

- اما در قران آمده که شيطان تنها در مخلصين راه ندارد. آنها رستگار می‌شوند.

- در قرآن آمده که عباد مخلص رستگارند. آن هم به خاطر بندگيشان، نه چيز ديگر. 

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
بى خيال

سلام بسيار زيبا بود اميدوارم موفق باشی اگه دوست داشتی يه سری هم به من بزن