استاد می‌گوید: تاریخ بیان سنت خداست. مُلک می‌دهد. صبرش زیاد است. اگر ظلم کنند، به بازی می‌کشاند. بازنده این بازی هم معلوم است. حضرت علی (ع) عثمان را نصیحت می‌کرد. اما گوش او از حرفهای مروان پر بود. مردم که شوریدند، باز علی (ع) به خیرخواهی بلند شد تا جایی که می‌شود از سنت خلیفه کشی جلوگیری کند. به عثمان گفت: تو به رسولخدا (ص) نزدیک بودی چه سببی و چه نسبی. از خدا بترس. باید از دو خلیفه قبل به سنت نزدیک تر باشی. افضل افراد نزد خداوند امام عادلی است که هدایت شده و هدایت می کند و بدترین افراد امام جائر است چرا که گمراه است و گمراه می‌کند؛ بدعت را احیا و سنت را متروک می‌کند. در قیامت امام جائر را می‌آورند و حال آنکه او عذر خواهی ندارد و نه نصیبی. او را در آتش می‌اندارند و او مانند سنگ آسیاب در آتش می‌دود. سپس او را به قعر آتش جای می‌دهند و حبس می‌کنند.... مگذار مروان افسار تو را بگیرد و به هر طرف می‌خواهد بکشد. تو سن و سالی داری. عمرت سپری شده. عثمان در اینجا به علی می‌گوید: برو با مردم صحبت کن به من مهلت بدهند که جبران کنم.... اما دیگر دیر شده بود.... شاه هم روز آخر گفت: پیام انقلابتان را شنیدم....

/ 1 نظر / 2 بازدید
مهدوی

دوست خوبم ای کاش منبع می دادی. اخیرا با خواند مثنوی معنوی دچار شک عجیبی شده ام درباره ی توهین ما به خلفا، امام علی (ع) احترام زیادی برای خلفا قائل بوده و شک دارم در مورد او از کلمهی افسار استفاده کرده باشد. شاید ترجمه کلمه ای از میان فرمایشات حضرت علی به افسار که در فرهنگ ما کلمه مودبانه ای در مورد بزرگان خوب نباشد و خود بی احترامی است به عقاید و اعتقادات اکثریت مسلمانان سنی مذهب که فقط در کشور ما اقلیت هستند. این جمله ها و کلمه هاست که آتش جنگ را روز به روز در میان مسلمانان با فرقه های مختلف شعله ورتر می سازد. پس اگر کوتاه نیاییم، نباید انتظار احترام از یک عده کارمند کم سواد فرودگاههای مکه -جده و مدینه و... داشته باشیم. خداوند در قرآن به مسلمانان صدر اسلام می فرماید به خدای کفار فحش ندهید و توهین نکنید تا آنها به خدای شما توهین نکنند.