«بیگانه با تمامی این حرفهای سرد
من همچنان صبور
با عشق، شور
انبوه خفتگان را
                 آواز می‌دهم.
پیغام صبحدم را
                 پرواز می‌دهم.
هر سو که می‌روم
در گوش این و آن
حتی در ازدحام خیابان
از نور حرف می‌زنم
                  از نور...»

/ 0 نظر / 3 بازدید