<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

خیلی وقتها نمی شود با مصالحه و مسامحه پیش رفت. مبارزه هم لازم است. چه بسا بیش از صلح و دوستی! حتا اگر همه چیز بر وفق مراد باشد، رهایی از خود و کشمکشهای درونی آدم را رها نمی کند. 

می گویند در این زمانه حق و باطل آنقدر به هم آمیخته است که گاهی تشخیص درست از نادرست ممکن نیست. اما این حرف نمی تواند منطقی باشد. همیشه خط کشی هست که می شود همه چیز را با آن سنجید. شاید اینکه آدمها و نسبتها را ملاک می گذاریم کار را سخت می کند و مستاصل می شویم. اگر نگاهمان به خط کش باشد، راحت تر و درست تر تصمیم می گیریم و آرامش می شود همزادمان. خلاصه اینکه این خط کش به شاقول عدالت نزدیکتر هم هست و عدالت به آرامش نزدیک.

 

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
مشکاة

جانا سخن از زبان ما می گويی...ایشالا سال نوت پر برکت تر از سالای شت باشه...