دوست هميشه عزيز است. از بهترين هديه هاي دنياست. ديده اي كه گاهي پر از غمي، دوستي را مي بيني و همه چيز در آن فراموشت مي شود؟ کاش معنی بهشت هم همين باشد: با همه آنهايی که دوستشان داری بمان.

/ 1 نظر / 3 بازدید
الهام

ای کاش می شد با همه آنهایی که دوستشان داریم بمانیم ولی افسوس که گاهی باهمه علاقه ما به ماندنشان،این آنها هستند که ما را ترک می کنند.و دراین زمان است که بهشت کوچک ما تبدیل به جهنم خواهد شد جهنمی پر از گرمای آه و اشک که در میان زمهریر یک قلب یخ زده قرار خواهد داشت .و باز هم افسوس که نمی دانم به کدامین گناه مدتی است که از بهشت وجود عزیزترین کس زندگیم رانده و در این جهنم به سر می برم.