مينا امسال می‌رود مدرسه. ديشب زنگ زده بود خانه ما که يک سئوال بپرسد! می‌خواست بداند «چرا هر چيزی اسم داره؟ چرا به آب می‌گيم آب، به ديوار می‌گيم ديوار. تازه اسمشون هم بهشون مياد؟»
شاخم داشت در می‌آمد. برايش تا جايی که می‌توانستم توضيح دادم. نفسم بند آمده بود. از يک طرف خوشحال بودم که مينا شروع کرده به ديدن و سئوال کردنهای اساسی. از يک طرف وحشت داشتم که سئوالهايش را نتوانم درست جواب بدهم. اما بعد که حرفهامان تمام شد و گفت که فهميده، کمی سبک شدم. بعد هم فکر کردم، وحشتم بيجاست. خيلی سئوالها بهتر است جوابی نداشته باشند. هميشه سئوالهای اساسی آنهايی هستند که برای هميشه سئوال می مانند.

به هر حال بچه‌ها هميشه نابغه‌های بزرگی هستند. اميدوارم مدرسه استعدادهايش را نکشد!

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
ف م

مطمئن باش مي کشه!

زهرا شعبانی

يه هفته ای هس فاطمه دختر خواهرم که تعريفش رو برات کردم اومده خوابگاه پيشم کلی از بودنش حال ميکنم. اون روز ميگفت خاله تو تا انگشت کوچيکه پای خدا می رسی . گفتم تو چی يه کم فکر کرد بعدش گفت مو که خیلی کوچیکم .اصلا پهلو خدا هيچی نيسم .