روز بزرگي است. 25 سال پيش در چنين روزي انفجاري رخ داد و خيلي چيزها را دگرگون كرد. نورش آنقدر زياد بود كه خيلي چيزها را روشن كرد. يك اتفاق بزرگ در يك روز عزيز.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

اما امروز... دقيقا كساني كه در اين اتفاق بزرگ هيچ نقشي نداشتند و حالا شده‌اند مدعيان، افتضاحي به بار آورده‌اند كه اين روز بزرگ را به روزي پر از حسرت بدل كرده‌اند. حسرت آن روزها و پايان اعتماد، دلگرمي و حتا وحدت. طنين سرودهاي آن روزها اشك را به چشم مي‌آورد. ملتي بزرگ و اتفاقي عظيم با حماقتها مثله مي‌شود. جنايت از اين بزرگ‌تر؟ 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید