یک امانت بزرگ دست لیلی بود. آنقدر بزرگ که وقتی گرفتش، چشم همه چهارتا شد؛ انگشت به دهان که : وای بر لیلی! <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

لیلی گرفت. بهای آن قرارش بود. بیقراریها بعد از قبول امانت سر و کله شان پیدا شد. شب و روزش یکی شده بود. لیلی شاید خیلی نمی فهمید چه کرده (یعنی وقتی گرفت نمی دانست چه می کند.) اما می دانست خیلی ها به دنبال آن گوهرند، کمین کشیده اند. پنهانش می کرد چون آنطور که حالا کمی می دانست، تاوانش را نمی توانست بدهد.

پنهانش می کرد اما انگار بو داشت این امانت! آشکار می شد گهگاهی. و شايد باید آشکار می شد.

اصلا دلیل بودن لیلی آشکار شدن همین گوهر بود. و اگر در دست لیلی می ماند، عزیزش می کرد، کرامتش می داد و اگر از دستش می دزدیدند، لیلی محو می شد.

نه که لیلی از محو شدن بترسد. نه. نمی خواست خدا نگاهش را از او بگیرد. نمی خواست چشم بگرداند و دیگری بشود دردانه اش!

همه اینها قرارش را می ربود. لیلی بود و گوهر و بیقراری. و نگاه خدا که قرار را به دل لیلی می آورد.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید