حساب سرانگشتي

خیلی کوچولو بود. فکر کنم چهار پنج سال بیشتر نداشت. از سر واگن تا ته واگن از همه پرسید «فال می‌خوای؟»
پول خرد هم نداشت. هرکی بهش پول می‌داد، مثلا ۲۰۰ تومنی، می‌گفت « این دویست تومنه. فال من ۱۰۰ تومنه. خرد ندارما.»
خلاصه که چند دقیقه بعد دوستش اومد. ازش پرسید «چندتا فال فروختی؟»
پسر کوچولو یه ذره فکر کرد بعد انگشتاش رو آورد جلو و گفت «این قدر. این چندتاست؟»
دوستش زد توی سرش و گفت «همش چهارتا!»

/ 3 نظر / 3 بازدید
فاطمه.س

من با يکی از همينا که حرف می زدم می گفت روزی ۹ تومان کاسبی می کنه. دوستش هم همينو می گفت!

مريم

اما من منظورم اين بود که اين پسر کوچولو پول را خوب می‌شناخت اما شمردن را نه! اين فاجعه است.

يگانه

سلام/ اين مطلب پايين (عروسک) رو منم قبلن ديده بودم ولی ايميل ديگه ای دريافت کردم که ظاهرن يه شوخی اينترنتيست و حقيقت ندارد..