چند روز قبل از عملیات بدر مهدی آمد. تعجب کردم، چه عجب که آمده. معمولا از چند وقت قبل از عملیات و چند روز بعد از آن پیداش نمی‌شد. برای خودم سالاد درست کرده بودم. پا شدم غذا درست کنم، نگذاشت. همان سالاد را باهم خوردیم. می‌خواست حمام کند. آبگرمکن خاموش بود. عجله داشت. توی کتری، روی گاز آب گرم کردم. سرش را شست، وضو گرفت و نمازش را خواند. راست می‌ایستاد، سرش را کمی به جلو خم می‌کرد و نماز می‌خواند. دوست داشتم بایستم پشت سرش و نماز خواندنش را تماشا کنم. شمرده و با مکث می‌خواند. موقع خداحافظی مرا بوسید و با خنده گفت: «زن جون خداحافظ». اما یک لحظه هم به ذهنم خطور نکرد این بار آخری است که می‌بینمش.

 

مهدی پایین عکس حمید و دوستان شهیدش که به دیوار زده بود، روی کاغذ اسم‌هاشان را هم اریبی نوشته بود. بعد چندتا نقطه چین و اسم خودش «مهدی باکری». دلش خون شد. مهدی هیچ وقت از شهادت حرف نمی‌زد، از شهادت خودش برای صفیه هیچ وقت نمی‌گفت. می‌دانست او ناراحت می‌شود. اما انگار این روزها دلش کنده شده بود، جای دیگری بود.

 

از کتاب نیمه پنهان مهدی باکری

 

 

/ 4 نظر / 3 بازدید
سایه قرمز

سلام ... فکر کنم کتاب های روایت فتح باشه ... کتاب های خوبیه ... به همه توصیه میکنم استفاده کنن ( تبلیغ پورتن بود ! ) یا حق

سایه قرمز

سلام ... فکر کنم کتاب های روایت فتح باشه ... کتاب های خوبیه ... به همه توصیه میکنم استفاده کنن ( تبلیغ پورتن بود ! ) یا حق

؟

چند روز ژیش رفتم تو انبار روایت فتح و 200 300 تا ازش خریدم . اانبار با حالیه توش پر از شهید !‌از غذا (!) همین کتا ب رو هم برداشتم و چند صفحه ای اش رو خوندم . اسم شما رو هم دیدم . یا علی حق نگهدار قلمتون !

یونس

خدا با همین شهدا محشورتون کند.