«تشنه هستم و آب می خواهم
جرعه ای التهاب می خواهم
خسته ام از حضور دائمتو
ای ستاره ، شهاب می خواهم
عشقها را به دور میریزم
دوستی های ناب میخواهم
زنده هستم و سبز می بینید


ابرها آفتاب می خواهم»

/ 2 نظر / 4 بازدید
نيازي

ماهى هميشه تشنه ام در زلال لطف بيكران تو مى برد مرا بهر كجا كه ميل اوست موج ديدگان مهربان تو