هل یستوی العمی و البصیر؟

دو تا تیله آبی توی صورت گرد سفید تپلی زل می زد به آدمها. انگشت نشانه اش توی دهانش بود و آب از لب و لوچه اش راه افتاده بود. توی لپهای گلی آویزانش انگار دوتا آلوچه قایم کرده بود.

چطور می شود از کنار این تصویر زنده گرم گذشت؟ هیچ کس بدون عکس العمل رد نمی شد. پدربزرگ می خندید و از اینکه نوه اش همه را به وجد آورده قند توی دلش آب می شد.

هر کسی را هدیه ای داده، اگر چشم بینا داشته باشیم همه اش قند است و شیرینی. کو چشمهای بینایمان؟

/ 3 نظر / 3 بازدید
محبوبه

من از ان سوی افق - خسته از بدرقه عشق - به مهمانی غم آمده ام - با من از عشق مگوی - شرم از ديده من ميبارد - ز من از عشق مپرس - پاسخم خاموشيست .

خودنوشت

سلام عليکم... حق باشماست ... زیبایی بر ما گاهی پیدای ناپیداست ... اما گاهی آنقدر زشتی زشت است که در تيرگی اش زيبايی ناپيداست ... به عکس زیر نگاه کنيد ... اين آينه ای از زشتی ماست ... دعا کنيد بر انسانيتی که از دست ميدهيم ... ياحق!

نيازی

سلام و خدا قوت: دست عشق از دامن دل دور باد. می توان آيا به دل دستور داد؟(مرحوم امين پور) می خواستم ازت گلايه کنم وبگم چرا دیگه نمی نويسيی که بخونيم ولذت ببريم اما حالا که سر زدم وديدم چيز های جديد نوشتی خوشحالم واميدوار.هميشه سر افراز باشی. نيازی -قم