از نلسون ماندلا

 

از خدا پرسیدم:خدایا چطور می توان بهتر زندگی کرد؟ خدا جواب داد: گذشته ات را بدون هیچ تاسفی بپذیر، با اعتماد زمان حال ات را بگذران و بدون ترس برای آینده آماده شو.ایمان را نگهدار و ترس را به گوشه ای انداز . شک هایت را باور نکن و هیچگاه به باورهایت شک نکن.

زندگی شگفت انگیز است فقط اگر بدانید که چطور زندگی کنید. مهم این نیست که قشنگ باشی ، قشنگ این است که مهم باشی! حتی برای یک نفر. مهم نیست شیر باشی یا آهو. مهم این است با تمام توان شروع به دویدن کنی.

کوچک باش و عاشق که عشق می داند آئین بزرگ کردنت را. بگذار عشق خاصیت تو باشد نه رابطه خاص تو باکسی. موفقیت پیش رفتن است نه به نقطه ی پایان رسیدن. فرقى نمی کند گودال آب کوچکى باشى یا دریاى بیکران... زلال که باشى، آسمان در توست.

 

/ 3 نظر / 2 بازدید
علی د.ب.

دیسلایک برای «به باورهایت شک نکن»

یوسف

خدا ایشون را با تمام آزداگان تاریخ محشور کنه صلوات بفرست

يوسف رجبي

خداوندابه سوي مابنگرتاازاعراض ديگران نگران نشويم .امام سجادع